You are getting so very relaxed!
Nov. 17, 2019

ASMR Norwegian lesson: Learn and understand the song ”Vårherres klinkekule” by Erik bye

ASMR Norwegian lesson: Learn and understand the song ”Vårherres klinkekule” by Erik bye

Appreciate this episode? Buy me a coffee! :)Love this podcast? Tell me (and the world)Join me on Facebook
In this long ASMR lesson it is storming outside, but we are warm and safe inside, in front of the fireplace and practicing Norwegian. I love the sou...


Appreciate this episode? Buy me a coffee! :) Love this podcast? Tell me (and the world) Join me on Facebook

In this long ASMR lesson it is storming outside, but we are warm and safe inside, in front of the fireplace and practicing Norwegian. I love the sound of crackling, burning wood while the wind throws the water at my windows.  First I am reading the song many times, and then I explain some words and sentences. In the end I speak the song over the melody. I hope you like this episode. Here are the lyrics:

Jeg drømte at vår Herre var en pode med reven brok og skrubbsår på hver legg Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg.   Han klinket han var glad og det var sommer og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder rislet fra han lommer, for i vår Herres lommer er det plass.   Og klodene fikk danse, sveve, trille til glede for hans hjerte og hans syn. Så ble han distrahert, og glemte spillet En sommerfugl strøk vingen mot hans bryn!   Åh, for en dag å fange sommerfugler! Det vakreste av alt han hadde skapt. På marken lå Vårherres klinkekuler og følte seg alene og fortapt.   Omsider kom han trett, som alle poder, når det er kveld og leken har vært sen. Han lå på kne og samlet sine kloder. Da så han at han hadde mistet én.   "Den lille blå! Den minste av dem alle! Han lette under gress og sten og hekk. "Og den som var så blank i solefallet!" Men mørket kom, og kulen den var vekk.   Det var vår egen Jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt. Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte. Men jeg kan ikke huske om han gråt.   Og vi som av den lille jord en båren og tror at intet teller uten den, vi får drømme at Han leter mer i morgen ... og håpe at Han finner oss igjen.